سیم خاردار

صنايع مفتولي اطلس فنس در زمينه توليد انواع مفتول گالوانيزه و سياه، توليد انواع توري فلزي در ابعاد دلخواه، حصاري، فنس، گابيون، مش، مرغي و …، عرضه انواع سيم خاردار خطي و حلقوي، توليد پايه فنس مناسب براي حصارکشي فعاليت و محصولات با کیفیت خود را به سراسر کشور ارسال مي کند.

صنايع مفتولي اطلس فنس تولید کننده ی پایه فنس مناسب حصارکشی